Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Promotie-onderzoek

In 2019 ben ik gestart met voltijds promotie-onderzoek aan de TU Delft over de relatie tussen de kantooromgeving en sociaal welzijn van de medewerkers. Daardoor heb ik voorlopig nauwelijks tijd voor lezingen, workshops of advies. Als u een verzoek heeft, kunnen we kijken wat er mogelijk is in combinatie met dit onderzoek. Organisaties kunnen gratis meedoen met mijn onderzoek.

De mens is een sociaal dier. Prettig sociaal contact en binding met de mensen om ons heen zijn van wezenlijk belang voor vitaliteit, ook op het werk. Lange tijd thuis moeten werken vanwege de COVID-19 pandemie maakt duidelijk dat veel werk digitaal kan, maar dat informeel sociaal contact op kantoor wordt gemist.

Hoe de werkomgeving sociale binding het beste kan ondersteunen, ook op 1,5m afstand, is onderwerp van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft, afdeling Human-Centered Design. Helpt u mee om deze kennis te verzamelen?

Wat levert meedoen op voor de organisatie?

  • Inzicht in vitaliteit en sociaal welzijn van de medewerkers
  • Beleving van de coronamaatregelen van de organisatie
  • Suggesties voor ondersteuning van sociale binding en informele interactie ̶ in balans met flexibiliteit en concentratiewerk

Wat wordt er van de deelnemende organisatie verwacht?

  1. Verspreiden van een online enquête onder alle kantoormedewerkers van de organisatie
  2. Deelname aan enkele digitale/telefonische interviews
  3. (Digitale) rondleiding en beschikbaar stellen van plattegronden
  4. Bij voldoende bezetting op kantoor: deelname aan een of meer experimenten met interventies ontworpen door studenten

1 mei 2020