Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Openbare ruimte

De straten, pleinen en parken van onze woonplaats zijn deel van onze dagelijkse leefomgeving. Stations en publieke interieurs horen daar vaak ook bij. Iedereen maakt gedwongen gebruik van de openbare ruimte, in de stad, de wijk of onderweg, maar heeft meestal maar weinig invloed op de inrichting ervan. Daarom is het belangrijk dat ontwerpers van de openbare ruimte gebruik maken van de kennis uit de omgevingspsychologie over effecten van de inrichting op beleving en gedrag. En dat zij ook de ervaringskennis van eindgebruikers en leveranciers meenemen.

Belangrijk voor een gebruiksvriendelijke openbare ruimte zijn o.a. toegankelijkheid (fysiek en psychologisch) en sociale veiligheid. Ook de vormgeving en de staat van onderhoud hebben invloed op beleving en gedrag. Verder hangt het af van het doel en de persoonlijke situatie van de gebruiker welke wensen hij – bewust of onbewust – heeft voor zijn omgeving.