Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Workshops

Voor of tijdens een inrichtingsproject kan het nodig en zinvol zijn om groepen mensen te informeren of te betrekken bij de ideevorming. Of om hen te begeleiden in het veranderingsproces dat de nieuwe huisvesting met zich meebrengt. Ook kunnen workshops helpen om doelen scherp te krijgen en interventies te ontwikkelen.

  • Scherp krijgen visie en doelenWorkshops groen_ mensen
  • Inventarisatie gebruikerswensen
  • Interventies voor gedragsverandering (‘nudges’)
  • Samenspraak ontwerp(opties)
  • Begeleiding veranderingsproces
  • Informatie en training omgevingspsychologie

Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van diverse creatieve sessies (o.a. methode COCD), focusgroepen, inspraaksessies en informatieve bijeenkomsten. Onder meer in de projecten Van visie naar pve stadskantoor Delft en gebruikersgroepen functioneel programma stadhuis Zoetermeer.

Zie ook mijn workshops flexibel werken, cursussen omgevingspsychologie en lezingen.