Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Projectevaluatie

Wilt u graag de gebruikskwaliteit van uw ontwerpen of gebouwen hoog houden of verbeteren? Maar heeft u geen tijd om stil te staan bij gerealiseerde projecten? Of hecht u waarde aan een onafhankelijke blik?

Ik kan voor u nagaan hoe u het succes van uw projecten kunt vergroten.

  • Toets van gerealiseerd ontwerp aan doelstellingen
  • Analyse daadwerkelijk gebruik gebouw/ruimte
  • In kaart brengen beleving gebruikers
  • Analyse proces totstandkoming project

Ik heb veel ervaring met evaluatieonderzoek en beschik over verschillende methoden om ruimtes te analyseren op beleving en gebruik. Door het evalueren van gerealiseerde projecten kunt u herhaling van (dure) fouten voorkomen en uw vakmanschap vergroten.

Een voorbeeld van een snelle evaluatie van beleving en gebruik is de quick scan werkomgeving KLM.