Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Quick scan werkomgeving KLM

In april 2013 is de ICT-tak van KLM verhuisd naar een nieuw kantoor, ingericht voor ‘Bewust Werken’. Een meer interactieve en minder hiërarchische manier van werken, met meer eigen verantwoordelijkheid en spontane samenwerking. Nieuwe ICT-voorzieningen en een ruime variatie aan activiteit-gerelateerde werkplekken moeten het Bewust Werken ondersteunen.

Plaatjes projectpagina KLM

Een half jaar later heeft de projectorganisatie de indruk dat de betrokkenheid van medewerkers en managers bij het concept afneemt. Er wordt weinig van werkplek gewisseld en bepaalde werkplekken worden niet gebruikt zoals bedoeld. Men vraagt zich af of er ingrepen in de fysieke omgeving nodig zijn om de gewenste cultuurverandering gaande te houden.

IMG_3690Samen met omgevingspsycholoog Fiona de Vos heb ik een quick scan uitgevoerd om na te gaan hoe KLM-ICT het gebruik van de werkomgeving kan verbeteren. Observatie en korte gesprekken met medewerkers hebben positieve en negatieve punten van het kantoor-concept aan het licht gebracht. Een deel van de knelpunten kon meteen opgelost worden, met enkele zichtbare maatregelen in het interieur. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan voor communicatie, en nader onderzoek naar o.a. de actuele bezettingsgraad.

KLM-ICT heeft onze aanbevelingen overgenomen en de uitkomsten bekend gemaakt onder de medewerkers.