Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Ontwerpbegeleiding

Een goed, evidence-based programma van eisen vergroot de kans dat het uiteindelijke ontwerp de ambities realiseert. Maar daarvoor is ook de juiste vertaling van eisen naar ontwerp-oplossingen nodig. En zo mogelijk een test in de praktijk, bijvoorbeeld door het evalueren van een proefopstelling of mock-up.

Daarnaast kunnen de gekozen ontwerpoplossingen ook onbedoelde effecten hebben. Of is er misschien nog meer mogelijk om het gewenste effect te bereiken.

Via onderzoek en advies tijdens het ontwerpproces kan ik helpen om het ontwerp zo goed mogelijk af te stemmen op de ambities en behoeften. Bijvoorbeeld door als onafhankelijk adviseur deel te nemen aan besprekingen in het ontwerpteam, tekeningen te analyseren en gesprekken te voeren met gebruikers.

Doorsnede Poort

  • advies selectie (interieur)architect
  • toets ontwerp aan organisatiedoelen
  • verwachtingen voor beleving en gedrag gebruikers
  • check op belemmeringen voor gewenst effect
  • suggesties voor versterking gewenst effect
  • advies voor ontwerp gezonde omgeving
  • participatie gebruikers