Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Programma van eisen

Om een ontwerp te kunnen maken voor de inrichting van een gebouw of ruimte is meestal een programma van eisen (pve) nodig. Met doelen, uitgangspunten en concrete eisen voor de omvang van ruimtes, de functionele relaties, gewenste uitstraling, de ambities voor ondersteuning avn activiteiten en gedrag, etc. Hoe duidelijker dit pve is, hoe beter de (interieur)architect het ontwerp kan afstemmen op de doelen en ambities van de organisatie.

profielen groenIk kan daarbij helpen met o.a.:

  • analyse doelen en ambities huisvesting;
  • analyse activiteiten en huidig gebruik gebouw;
  • ontwikkelen huisvestingsconcept en gebruikersprofielen;
  • ontwikkelen vlekkenplan, relatieschema;
  • inventariseren leerpunten bestaande situatie;
  • begeleiden participatie medewerkers;
  • schrijven programma van eisen.

Voor het schrijven van een goed pve is vaak veel voorbereidend werk nodig. Zeker als de organisatie tegelijk met de nieuwe huisvesting een nieuwe manier van werken wil introduceren. Of als het gaat om uiteenlopende typen gebruikers met verschillende behoeften, die nog niet duidelijk in beeld zijn. Of als nog niet is uitgekristalliseerd wat het gebouw voor de organisatie moet gaan doen.

Ik kan u werk uit handen nemen en zorgen voor een helder en passend pve. Ik heb in diverse projecten ervaring opgedaan met analyse, begeleiding en opstellen van pve’s voor interieurprojecten, en het daarbij betrekken van de medewerkers.