Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Buurtscan

Met een buurtscan kan ik voor u nagaan wat er nodig is om van een plein, straat of gebied een succesvolle openbare ruimte te maken. De scan is gebaseerd op de methode van placemaking en het model van Project voor Public Spaces. Daarin heeft een goede openbare ruimte deze dimensies:

  • gezelligheid;
  • gebruik en activiteiten;
  • toegankelijkheid en verbindingen;
  • comfort en beeldvorming.

De uitvoering van de buurtscan gebeurt samen met een vertegenwoordiging van bewoners en andere belanghebbenden. Omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn, en omdat hun betrokkenheid helpt bij het opbouwen of versterken van de lokale gemeenschap, een voorwaarde voor het succesvol maken en houden van de plek. Om de gemeenschap zo goed mogelijk erbij te betrekken is het belangrijk dat de uitkomsten breed worden gedeeld en dat zij zelf bijdragen aan de verandering.