Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Referenties

“Susanne was in staat om zich in zeer korte tijd eigen te maken met de specifieke context zoals deze geldt bij de KLM IT Divisie. We hebben daar een intensief verandertraject doorgemaakt, en zij bleek in staat om in korte tijd de essentie daaruit te halen die je zou moeten meten om een beeld te krijgen over de volgende stap in de ontwikkeling die we door willen maken. Het advies dat door Susanne is geschreven vertalen we op dit moment in een concrete implementatie. Bij een volgende interventie zullen we opnieuw Susanne betrekken.”

Henk Smeenk, Programmamanager Bewust Werken bij KLM-ICT.

“Susanne heeft als consultant een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het inrichtingsconcept Het Nieuwe Werken t.b.v. Nationale-Nederlanden en de realisatie van de diverse deelprojecten. Susanne heeft verstand van haar vak, blinkt uit in duidelijke communicatie, komt zeer punctueel haar afspraken na en is een zeer prettige en hulpvaardige persoon. De diverse resultaten moesten onder grote tijdsdruk tot stand komen, Susanne toonde zich in die omstandigheid zeer stressbestendig en gecommiteerd.”

Arno Schepen, Account- and Changemanager Facility Management Nationale Nederlanden. Hij was de direct belanghebbende van mijn werk.

“In een periode van grote werkdruk op mijn vakgebied, is Susannes ondersteuning heel waardevol gebleken. De in haar verenigde combinatie van analytisch vermogen, schrijftalent en zelfstandigheid is ongekend. Vaak heeft Susanne aan een half woord genoeg, om een opdracht voortvarend op te pakken. Daarmee heeft ze mij echt ‘ontzorgd’. Susanne is ook een heel prettige collega; kortom het was een feestje om met haar samen te werken. Ik zie uit naar een volgende keer.”

Carola Hop, Senior Workplace Strategy Consultant bij Nationale Nederlanden. Zij was in de praktijk mijn opdrachtgever en met haar heb ik intensief samengewerkt aan de standaard voor de kantoorinrichting.

“Susanne heeft eigenschappen die je niet vaak in één persoon verenigd ziet: analytisch én heel creatief, vasthoudend én flexibel, talentvol én bescheiden. Geef Susanne de ruimte en je krijgt veel meer dan je zelf ooit had kunnen bedenken.”

Henny van der Klis, interim-manager bedrijfsvoering. Zij was zeven jaar lang mijn directe leidinggevende.

“Susanne heeft het geïllustreerde deel gemaakt van mijn boek over ontwerpen en omgevingspsychologie. Daarmee heeft zij de boodschap van het boek toegankelijk gemaakt voor ontwerpers, omgevingspsychologen, opdrachtgevers en gebruikers van de omgeving. Onze samenwerking verliep heel prettig. Susanne luistert goed, schrijft helder en is creatief. Zij levert goed werk en binnen de afgesproken tijd. Zij was duidelijk over wat ik van haar kon verwachten en is snel van begrip. Zij heeft de boodschap van mijn boek goed vertaald. Zij was flexibel en kwam afspraken goed na.”

Ronald Hamel, gepensioneerd omgevingspsycholoog, destijds werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Hij was mijn docent bij het vak omgevingspsychologie en mijn ‘klankbord’ bij mijn onderzoek naar de toepassing van omgevingspsychologie door architecten.

“Susanne is een prima onderzoeker, die met vasthoudendheid projecten tot een goed eind weet te brengen. Ingewikkelde zaken kan zij snel en goed verwoorden, met oog voor details en gevoeligheden en voor de afgesproken planning.”

Gerard Boot, directeur Concernbedrijfsvoering Gemeente Den Haag en plaatsvervangend gemeentesecretaris, destijds als directeur Financiën zo’n 10 jaar lang mijn indirect leidinggevende.

“Susanne is een fijne collega gebleken toen wij samen onderzoek deden. Als Susanne een rapport schreef dan wist je dat er een degelijk en goed leesbaar stuk op tafel kwam. Met haar creativiteit gaf ze de rapporten een mooie lay-out. Ook de vervelende klusjes in een onderzoek werden door Susanne zonder problemen en op tijd verricht. Er bleven geen losse eindjes liggen. Daarbij was ze altijd vriendelijk en wist daarbij ook de minder prettige punten naar voren te brengen. Kortom: samenwerken met Susanne was prettig en zeer productief. Dat zal ongetwijfeld ook zo zijn als zij als opdrachtnemer fungeert.”

Ali van der Tempel, coördinator onderzoek bij Gemeente Den Haag. Zij was in mijn laatste jaren daar de collega met wie ik het meeste heb samengewerkt.