Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Curriculum vitae

Werkervaring

2019-heden: Onderzoeker (promovendus), Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerp, afdeling Human-Centered Design. Onderwerp: sociale interactie en cohesie in hedendaagse kantoren. Hoe kan de fysieke kantooromgeving bijdragen aan de vitaliteit van de medewerkers door het stimuleren (of juist belemmeren) van informeel contact?

2016-2019: Onderzoeker, Center for People and Buildings, Delft, kenniscentrum voor werkomgevingen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Mijn werkveld: onderzoek naar beleving en gebruik van kantooromgevingen, de relatie met vitaliteit, ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor (rijks)kantoren. O.a. evaluatie van het ministerie aan de Rijnstraat 8 (2018).

2012-heden: Zelfstandig adviseur, Colenberg Omgevingspsychologie, Leiden. Onderzoek en advies voor inrichting van gebouwen en openbare ruimte vanuit de omgevingspsychologie, onderwijs/kennisoverdracht. Opdrachtgevers o.a. Universiteit van Amsterdam, Nationale Nederlanden, KLM, diverse gemeenten. Zie projecten.

2011 Adviseur, Atelier Rijksbouwmeester, Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie BZK (detachering vanuit gemeente Den Haag). Architectenselecties, evaluatie belastingkantoren, Handleiding architectenselectie interieurprojecten.

1999-2010: Projectleider/onderzoeker, Gemeente Den Haag, Bestuursdienst. Initiƫren en in multidisciplinaire teams uitvoeren van (met name kwalitatief) onderzoek, opstellen van advies voor college en management. Onderwerpen o.a. sociale veiligheid, stadsbeheer, city marketing, kantoorhuisvesting, klantgerichtheid, personeelsbeleid, ict, shared services, Europa.

Het Stadhuis in Den Haag
Stadhuis, Den Haag

1997-1999: Onderzoeker, Research voor Beleid BV, Leiden (later opgegaan in Panteia, Zoetermeer). Kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor Rijksoverheid, gemeenten en brancheorganisaties op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, klanttevredenheid, kinderopvang, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg.

1996: Projectmedewerker, GGD Leiden en omstreken. Onderzoek genotmiddelengebruik jongeren, samenstellen crisisopvanggids.

Bekijk hier referenties van mijn klanten en oud-collega’s.

Opleiding

2019-heden: Technische Universiteit Delft, Doctoraal Onderwijsprogramma. Verdere ontwikkeling van vaardigheden voor wetenschappelijk onderzoek.

2015: The Center for Health Design, Evidence-based Design Accreditation and Certification (edac). Evolutie van evidence-based design, inbedding in de gezondheidszorg, business cases, projectorganisatie, onderzoeksmethoden, integratie in ontwerpproces en resultaatmeting. Certificering verplicht tot tweejaarlijkse bijscholing.

2011: Universiteit van Amsterdam, Omgevingspsychologie (certificaat)
Destijds een keuzevak binnen de master Toegepaste Cognitieve Psychologie, gevolgd als contractstudent. Theorie over de relatie tussen de gebouwde omgeving en waarneming, beleving en gedrag van het individu. Getoetst in omgevingsanalyses en tentamen. Lees hier wat een omgevingspsycholoog doet.

2004-2009: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Interieurarchitectuur (BDes)*, deeltijdopleiding. Aanpassen, afwerken en inrichten van gebouwen (alles vanaf casco), gericht op een bepaalde beleving en gebruiksfunctie. Ontwerpen van interieurs, meubels en interieurproducten, fotografie, visualisatie, presentatie. Afgestudeerd op ontwerpen voor een Chinees Cultureel Centrum en herinrichting van een stadspark. Lees hier meer over de opleiding tot interieurarchitect. Lees hier over het verschil tussen architecten en interieurarchitecten.
* Met inschrijving in het architectenregister bevoegd titel ‘interieurarchitect’ te voeren en verplicht tot jaarlijkse bij- en nascholing.

De Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag
Kunstacademie, Den Haag

1990-1996: Universiteit Leiden, sociale en organisatiepsychologie (MSc)
Wetenschappelijke kennis over o.a. waarneming, informatieverwerking, keuzegedrag, stresshantering, motivatie, groepsprocessen, leiderschap, organisatieverandering. Methoden en technieken sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksstages bij TNO, GGD en Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden. Nevenactiviteiten: mentor eerstejaarsstudenten, redactie, studentlid Commissie Onderzoeksbeleid.

Overige cursussen/certificaten

  • Programmeren in R, Exploratieve data-analyse met R ( Coursera/Johns Hopkins University)
  • Infographics maken (Coursera/Michigan State University)
  • Grafisch ontwerp (Coursera/California Institute of the Arts)
  • Faciliteren van creatieve sessies (COCD)
  • Projectmanagement: Prince2 Practitioner (APM Group)
  • Feng shui (Qi-Mag)
  • Advies- en managementvaardigheden (Gemeente Den Haag).
  • Bijscholing in het kader van de Wet op de architectentitel, o.a. congressen en seminars over gebouwen & gezondheid, universal design, licht en kleur, ruimte-akoestiek, dementievriendelijke architectuur, publiek interieur.