Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Workshops flexibel werken

Werken met ‘flexplekken’ vraagt om een goede begeleiding van medewerkers en managers. Het is belangrijk voor de acceptatie en effectiviteit van de werkomgeving dat zij voldoende voorbereid zijn en leren omgaan met de nieuwe situatie. Een van de moeilijkste aspecten is het elkaar aanspreken op gedrag. Deze workshops ondersteunen het veranderingsproces en dragen bij aan optimaal gebruik van de werkomgeving.

  • Peilen van draagvlak voor beoogde werkomgeving en ‘huisregels’
  • Voorbereiding op nieuwe werkomgeving
  • Begrijpen en bespreken van gedrag
  • Bespreekbaar maken van (verwachte) knelpunten
  • Ervaringen delen, samen oplossingen bedenken

Werkplekspel

De kern van de workshops is het spelen van het Werkplekspel met de eigen collega’s. Dit instrument is ontwikkeld door het Center for People and Buildings en heeft zijn nut in de praktijk bewezen. Mijn ervaring is dat het een luchtige manier is om boven tafel te krijgen hoe de medewerkers denken over flexibel werken. Bijvoorbeeld waar zij moeite mee hebben of tegenop zien. Gespeeld in kleine groepen en met deskundige begeleiding biedt het spel waardevolle aanknopingspunten voor verdere begeleiding en communicatie.

WerkplekspelProgramma

Het spelen van het spel neemt, inclusief instructie en nabespreking, ongeveer 1½ uur in beslag. Vooraf is een inleiding van de organisatie nodig over doel en context van de workshop. Per sessie kunnen maximaal twee teams van 4-6 spelers deelnemen. De samenstelling van het spel en de teams stem ik af op de werksituatie.

Desgewenst maak ik na afloop van alle sessies een kort rapport van de belangrijkste resultaten en tips voor verdere begeleiding van het flexibel werken.

Prijzen

Een workshop voor 6-12 deelnemers kost €280,- exclusief 21% btw en reis- en/of locatiekosten. Eenmalige voorbereidingskosten vanaf €840,-, adviesrapport vanaf €1920,- ex btw. Neem contact met mij op voor een offerte op maat: susanne@colenberg.nl, 06 52 52 46 38.