Colenberg Omgevingspsychologie

LinkedIn Twitter

Architect vs. interieurarchitect

Dankzij woonbladen en aanverwante televisieprogramma’s denken veel mensen dat een interieurarchitect of binnenhuisarchitect hetzelfde is als een stylist. Iemand die kleuren, meubels en accessoires uitzoekt en daarmee een ruimte aankleedt, bijvoorbeeld binnen een bepaald thema. Maar een echte interieurarchitect lijkt eigenlijk meer op een ‘gewone’, bouwkundig architect. Alleen benadert die het gebouw vanuit een iets ander perspectief.

Casco

De Vitruvius-mensInterieurarchitectuur is het indelen, inrichten en eventueel aanpassen van een casco (verbouwingen en renovaties). Of theoretisch geformuleerd: het vormgeven van de relatie tussen ruimte en gebruiker. Een interieurarchitect denkt zodoende van binnenuit, vanuit de gebruiksfunctie. Terwijl een architect in het algemeen meer kijkt naar de vorm van het gebouw en de inpassing in de omgeving. Beide schakelen voor onderdelen van het ontwerp vaak weer andere experts in, bijvoorbeeld op technisch gebied.

Schaalniveaus

Het werkgebied van een interieurarchitect strekt zich uit van het gebouw als geheel tot de vormgeving van details. Zijn/haar werk omvat het bepalen van:

  • de verdeling van het pand in verschillende ruimtes en hun onderlinge verbinding;
  • de vormgeving van deze verbindingen, bijvoorbeeld trappen;
  • de mate van openheid en geslotenheid van ruimtes;
  • het palet van kleuren en materialen voor de afwerking;
  • de verlichting (soort licht en locatie) en de toetreding van daglicht;
  • de vormgeving van vast meubilair zoals balies en inbouwkasten;
  • details als kozijnen, deurknoppen, schakelaars en leuningen;
  • voorbeelden van passende meubels, lampen, radiatoren, raambekleding etc.
  • de gewenste sfeer, waar al het bovenstaande aan moet bijdragen.

Opleiding

Het verschil tussen architect en interieurarchitect begint bij de opleiding. Architecten studeren aan de technische universiteit of de academie van bouwkunst. Interieurarchitecten aan de kunstacademie. Voor architecten ligt daardoor het accent vaak op techniek en constructie, voor interieurarchitecten op artistieke expressie. Het beroep van architect is eeuwenoud. Het is ontstaan uit de bouwmeester, een ambachtsman en regisseur van het bouwproces. De interieurarchitect bestaat relatief kort en is voortgekomen uit het beroep van decorateur of stoffeerder.

Zodoende is de architect vaak technisch beter onderlegd (constructie). En heeft de interieurarchitect in het algemeen een beter gevoel voor sfeer en verfijning (inrichting). Daarnaast heeft de architect kennis over andere materialen en producten dan de interieurarchitect. Maar beide houden zich bezig met de indeling van gebouwen en ruimtes.

In wezen vormen beide disciplines een uitstekende aanvulling op elkaar als het gaat om nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen. Het is voor de gebruiker het beste als architect en interieurarchitect vanaf de start van het project kunnen samenwerken.

Meer informatie over de wettelijke eisen waar beide opleidingen aan moeten voldoen is te vinden in de Nadere regeling inrichting opleidingen van de Wet op de Architectentitel.

18 maart 2013